نحوه تغییر Use native digits رجیستری

ژانویه 26, 2020
ناپدید شدن گزینه‌های Use native digits و Standard digits در نسخه ۱۹۰۳

ناپدیدشدن Use native digits و Standard digits در نسخه ۱۹۰۳ ویندوز

حل مشکل در نسخه ۱۹۰۳ ویندوز